Poliția își caută sedii la datornicii ANAF

Poliția își caută sedii la datornicii ANAF

ANAF a cerut direcțiilor subordonate, inclusiv Direcției de Mari Contribuabili (DGAMC) și regionalei București, să efectueze o analiză a contribuabililor (firme și populație) cu datorii către bugetul de stat pentru a identifica “bunurile imobile care pot face obiectul dării în plată” și care se pretează pentru a fi utilizate ca sedii pentru Ministerul Afacerilor Interne (Poliție, Jandarmerie, etc), arată o circulară a Fiscului obținută de Profit.ro. Direcțiile ANAF trebuie să transmită analizele cu imobile până la 26 februarie.

Solicitarea pentru darea în plată trebuie inițiată de către datornic, urmând ca aceasta să fie aprobată de către o comisie specială în momentul în care o instituție a statului solicită acel imobil și este verificată întrunirea condițiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Din circulara trimisă de ANAF nu este clar ce contribuabili vor fi analizați în acest scop. Logic ar fi ca analiza să se limiteze la verificarea unei evidențe cu firme care și-au exprimat intenția de a da în plată imobile, însă din documentul ANAF nu reise clar acest aspect.

“Prin prezenta, vă transmitem alăturat, în copie, adresa Ministerul Afacerilor Interne, prin care solicită sprijinul pentru identificarea unor spații necesare desfășurării activității specifice de către structurile din subordine. Față de această situație vă rugăm să efectuați o analiză a contribuabililor administrați de dumneavoastră, cu datorii la bugetul general consolidat și să identificați bunurile imobile care pot face obiectul dării în plată, care prezintă caracteristicile exprimate în adresa Ministerului Afacerilor Interne și să ne transmiteți o informare cu privire la aceste aspecte, până cel târziu la data de 26.02.2024. Astfel, față de cele de mai sus, urmează ca dumneavoastră să dispuneți, de îndată, luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât mențiunile din prezenta circulară să fie aduse la cunoștința personalului propriu și/ sau din unitățile subordonate”, a transmis ANAF în teritoriu, relevă documentul obținut de Profit.ro.

MAI a cerut ANAF imobile necesare asigurării serviciilor publice, dar și pentru organizarea de arhive de documente. MAI, la fel ca alte instituții ale statului aflate în contact direct cu cetățenii, se confruntă cu probleme constante în ce privește asigurarea sediilor și a altor spații de lucru.

În fapt, inclusiv la nivelul ANAF sunt, de mulți ani, semnalate probleme privind spațiile inadecvate în care își desfășoară activitatea servicii fiscale, mai ales cele din localități mici.

Imobilele propuse pentru dare în plată de către datornici sunt o variantă pentru instituțiile care nu au prinse în buget sume suficiente pentru a închiria sau achiziționa clădirile necesare.

“Prin prezenta vă transmitem mulțumiri pentru răspunsurile prompte și profesionale pe care instituția dumneavoastră le-a oferit Ministerului Afacerilor Interne la solicitările anterioare privind imobilele intrate in proprietatea statului prin confiscate în materie penală. Având în vedere situația dificilă cu care se confruntă în continuare MAI în efortul de a asigura spațiile necesare desfășurării activității specifice de către structurile din subordine atât în ceea ce privește asigurarea unor servicii publice, de înaltă eficiență, în domeniile de competență, cât și în ceea ce privește asigurarea condițiilor de păstrare și arhivare documente, revenim, adresându-vă rugãmintea de a ne comunica dacă mai aveți disponibile și alte imobile care pot face obiectul dării în plată și/sau pot fi transmise cu titlu gratuit instituției noastre”, a solicitat MAI.

Lasa un raspuns

Adresa de email nu va fi publicata.