Contribuția proprietarilor la anveloparea blocurilor nu va mai fi recuperată, fiind asigurată integral de la bugetul local

Contribuția proprietarilor la anveloparea blocurilor nu va mai fi recuperată, fiind asigurată integral de la bugetul local

Cota de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari pentru anveloparea clădirilor de locuințe va putea fi asigurată integral din bugetul local, fără recuperarea acesteia, în baza hotărârii consiliului local, prevede un proiect de lege al actualei puteri.

De ce este important: În prezent, autoritățile locale pot asigura finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de anvelopare corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, dar cu recuperarea sumelor respective.

Inițiatorii proiectului arată însă că modificările frecvente ale legislației in domeniu, coroborate cu incoerența în stabilirea surselor și a modului de finanțare a lucrărilor de reabilitare și necorelarea cu nivelul resurselor disponibile care trebuiau să fie asigurate de la bugetul de stat au condus, în diverse etape, la încetinirea sau chiar la blocarea Programul Național de Reabilitare Termică a Blocurilor de Locuințe.

Astfel, OUG. nr. 18/2009 a prevăzut posibilitatea preluării de către bugetul local și a suportării cotei de 50% ce revenea Ministerului Dezvoltarii Regionale și Locuinței și a cotei de 20% ce revenea asociației de proprietari. Ca urmare, la nivelul Municipiului Bucuresti. dupa apariția OUG nr. 18/2009, toate consiliile locale de sector au aprobat finanțarea în proporție de 100% a lucrărilor de reabilitare termica a blocurilor, aceasta flind practic măsura care a deblocat programul.

Începând cu noiembrie 2012 a intrat in vigoare OUG. nr. 63/2012. modalitatea de finanțare a lucrărilor fiind modificată din nou, iar pentru cota de minimum 10% suportată de asociatie s-a prevăzut posibilitatea recuperării de la asociațiile de proprietari prin instituirea unei taxe de reabilitare termică calculată pe o perioada de maxim 10 ani.

”Dupa apariția OUG nr. 63/2012, programul privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe a intrat din nou in blocaj, urmare a nestabilirii aprobării de către administratorii locali a cotei datorate de asociațiile de proprietari și a modalitatilor concrete de încasare a taxei de reabilitare, precum și a reticentei sau refuzului asociațiilor de proprietari de suportare a unei cote-părți din cheltuieli în condițiile în care anterior toate cheltuielile au fost suportate de la buget”, arată inițiatorii proiectului.

Aceștia mai susțin că acesta este unul din motivele pentru care ărogramul de reabilitare termică a blocurilor a fost blocat în perioada în care era prevazută achitarea unei cote-părți de către proprietari.

Mai mult, inițiatorii afirmă că în urma incoerenței legislative în domeniul reabilitării termice, au apărut tensiuni sociale și discriminări între persoanele care au beneficiat gratuit de reabilitare și cele care au suportat o cotă-parte, existând numeroase procese prin care proprietarii au cerut restituirea sumelor achitate pentru reabilitare.

”Oferirea posibilității consiliilor locale de a prelua integral, de la bugetul local, plata cotei de contribuție datorate de asociațiile de proprietari va reduce sentimentul de inechitate socială și poate conduce la deblocarea acestui program și, implicit, la atingerea țintelor pe care România și le-a propus”, mai afirmă autorii proiectului.

Prin urmare, proiectul prevede că autoritățile locale pot asigura, la cererea de finanțare depusă de catre asociațiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenfie corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, cu recuperarea sumelor sau fără recuperarea sumelor.

”Cota de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari (…) poate fi asigurată integral din bugetul local, fără recuperarea acesteia, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație”, este noua prevedere propusă a fi introdusă în lege.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de către Parlament și promugat de șeful statului.

Lasa un raspuns

Adresa de email nu va fi publicata.