Chiriile ANL vor avea un plafon minim

Chiriile ANL vor avea un plafon minim

Pentru locuințele construite de ANL, Guvernul a aprobat în regim de urgență un plafon minimal al chiriilor stabilite după ponderarea acestora.

Ponderea vizează aplicarea coeficienților de ierarhizare a localităților pe ranguri şi a celor rezultați din veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.

De asemenea, vor fi aplicate ponderări în funcție de venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, în raport de salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Totodată, nivelul maxim al chiriei nu poate fi mai mic decât limitele stabilite prin noile dispoziții, deoarece au fost identificate situații în care chiria era mai mică decât noile limite propuse.

Locuințele destinate profesorilor și specialiștilor din sănătate nu vor mai putea fi vândute

Actul normativ mai prevede excluderea de la procedura de vânzare a locuințelor destinate închirierii tinerilor specialiști din învățământ şi/sau sănătate.

Prin înstrăinarea acestor tipuri de locuințe după achiziția lor și părăsirea locului de muncă de către specialist, autoritățile publice locale nu mai pot asigura o altă locuință celor care doresc să își desfășoare activitatea în localitatea respectivă în cele două domenii.

Autoritățile publice locale sau centrale din domeniul sănătății/învățământului vor fi obligate să repartizeze locuințele realizate sau cele care devin vacante în termen de 90 de zile de la preluarea acestora. După 90 de zile trebuie să vireze sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei neponderată conform coeficienților în contul ANL deschis la Trezoreria Statului. În cazul în care nu se achită aceste sume, ANL va percepe penalități de întârziere.

Scopul programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, este acela de a rezolva problema locuirii segmentului de populaţie constituit de tinerii aflaţi la

începutul carierei profesionale, cărora sursele de venit nu le permit închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei sau achiziţia unei locuinţe în proprietate.

În acelaşi timp se constituie un fond de locuinţe la nivel local pentru a asigura mobilitatea tinerilor specialişti între localităţile din țară.

Lasa un raspuns

Adresa de email nu va fi publicata.