Propunere legislativă: Reguli noi pentru agenții imobiliari

Propunere legislativă: Reguli noi pentru agenții imobiliari

Activitatea de intermediere imobiliară, precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de intermediar imobiliar ar urma să fie reglementate conform propunerii legislative înaintată de mai mulți parlamentari PNL, PSD, UDMR, AMR.

Proiectul propune introducerea titlului profesional de intermediar imobiliar, ce poate consta în titlul profesional de broker imobiliar sau de agent imobiliar, în cazul persoanelor fizice, respectiv de agenţie imobiliară în cazul persoanelor juridice care exercită activitatea profesională de intermediere imobiliară.

Contractul între intermediar și client, obligatoriu

Un prim aspect esenţial inclus în obiectul acestei propuneri legislative constă în instituirea principiului obligativităţii exercitării activităţii profesionale de către intermediarul imobiliar exclusiv în baza unui contract cu clientul, încheiat în formă scrisă.

Acest aspect este deosebit de important pentru a se remedia situaţiile existente în practică când serviciile de intermediere imobiliară se furnizează adesea în baza unui simplu acord verbal, explică inițiatorii noului proiect legislativ.

Principala implicaţie a instituirii obligativităţii contractului scris dintre intermediarul imobiliar şi client constă în crearea cadrului legal pentru reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi din raţiuni de fiscalizare adecvată a veniturilor realizate din aceste servicii.

Înființarea Registrului Electronic Naţional al Intermediarilor Imobiliari

Un al doilea aspect esenţial al legii este înfiinţarea unui Registru Electronic Naţional al Intermediarilor Imobiliari (RENII), ce constă în condiţionarea desfăşurării activităţii de intermediere imobiliară de către persoane care au dobândit calitatea de intermediar imobiliar, în condiţiile legii, care sunt înscrise în RENII şi au autorizaţie valabilă atât la data încheierii contractului cu clientul, cât şi pe durata prestării serviciilor.

Obligații pentru agenții imobiliari și brokerii imobiliari

Agentul imobiliar va trebui să deţină competenţe profesionale specifice nivelului de calificare CNC.

Conform legislaţiei în vigoare, pentru nivelul de calificare CNC 4 cerinţa minimă de studii presupune absolvirea unei forme de învăţământ secundar superior – nivel ISCED 3. Competenţele profesionale specifice se dobândesc prin absolvirea unui curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională pentru ocupaţia de agent imobiliar, nivel CNC 4, conform standardului ocupaţional corespunzător aprobat de ANC, cu o durată de cel puţin 1.080 ore de formare profesională iniţială, din care cel puţin 360 de ore pregătirea teoretică şi cel puţin 720 de ore pregătire practică, în acord cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

Brokerul imobiliar trebuie să deţină competenţe profesionale specifice nivelului de calificare CNC 6. Pentru nivelul de calificare CNC 6 cerinţa minimă de studii presupune absolvirea unei forme de învăţământ superior licenţă sau nivel echivalent – nivel ISCED 6. Competenţele profesionale specifice se dobândesc prin absolvirea unul curs de specializare organizat de către un furnizor de formare profesională pentru ocupaţia de broker Imobiliar, nivel CNC 6, conform standardului ocupaţional corespunzător aprobat de ANC, cu o durată de cel puţin 180 ore de formare profesională iniţială, din care cel puţin 60 de ore trebuie să constea în pregătirea teoretică şi cel puţin 120 de ore într-o pregătire practică.

În vederea accesului la exercitarea profesiei, persoana fizică care a dobândit certificatul de calificare ca agent imobiliar sau certificatul de absolvire a cursului de specializare ca broker imobiliar, după caz, trebuie să susţină şi să promoveze examenul de autorizare, organizat de către ANCPI. În cazul agenţiei imobiliare, cerinţa se verifică în persoana brokerului său imobiliar.

Lasa un raspuns

Adresa de email nu va fi publicata.