ASF a sancționat One United cu avertisment, întrucât nu a informat despre împrumuturile acordate părților afiliate. Tranzacțiile neraportate însumează 400 de milioane de lei

ASF a sancționat One United cu avertisment, întrucât nu a informat despre împrumuturile acordate părților afiliate. Tranzacțiile neraportate însumează 400 de milioane de lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a sancționat One United Properties cu avertisment, întrucât societatea nu a informat despre împrumuturile acordate părților afiliate. Tranzacțiile identificate de ASF însumează 400 de milioane de lei, conform unui raport transmis Bursei de Valori București.

Potrivit ASF, “din analiza specifică efectuată asupra informațiilor existente în cuprinsul raportului anual 2022, astfel cum a fost publicat de Societate pe website-ul B.V.B., au fost identificate informații din care rezultă că, în cursul anului 2022, Societatea a acordat împrumuturi părților afiliate, după cum urmează:

  • One Lake Club S.R..L. împrumut acordat în valoare de 93.415.000 lei;
  • One Cotroceni Park Office Faza 2 S.A. împrumut acordat în valoare de 80.151.916 lei;
  • One Cotroceni Park Office S.A. împrumut acordat în valoare de 80.013.160 lei;
  • One Mircea Eliade Properties S.R.L. împrumut acordat în valoare de 61.420.620 lei;
  • One Cotroceni Park S.R.L. împrumut acordat în valoare de 53.447.016 lei;
  • One United Tower S.A. împrumut acordat în valoare de 32.494.092 lei.

Valoarea acestor tranzacții depăşeşte 5% din activele nete ale emitentului în sumă de 582.034.516 lei, calculate în baza informaţiilor cuprinse în cadrul raportului anual individual aferent exercițiului financiar 2021, pragul determinat fiind de 29.101.726 lei, astfel încât se calificau ca fiind tranzacții semnificative în sensul prevederilor art. 108 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 şi, pe cale de consecință, trebuiau să facă obiectul unui raport de tranzacții cu părți afiliate întocmit și publicat cel târziu la data încheierii acestora sau, după caz, la data depăşirii pragului de 5% din activele nete ale emitentului.”

Totodată, respectivele tranzacții trebuiau să facă şi obiectul unui raport de audit la finalul semestrului, potrivit ASF, care mai arata:

“Din verificările efectuate a rezultat că Societatea, emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacţionate pe piața reglementată, nu a informat investitorii, în termenul legal, cu privire la tranzacțiile încheiate cu părțile afiliate în cursul anului 2022 şi nici nu a întocmit şi publicat, în termenul legal, raportul de audit cu privire la acestea.”

Astfel, Autoritatea a constatat încălcarea obligației de respectare a cerintelor de raportare.

Conform deciziei, societatea ONE UNITED PROPERTIES S.A. are obligația de a identifica toate tranzacțiile încheiate cu părțile afiliate în cursul anului 2022 şi de a publica, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei ASF, un raport curent şi un raport de audit financiar cu privire la acestea, care să cuprindă informațiile solicitate.

Lasa un raspuns

Adresa de email nu va fi publicata.